Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń

Częstość występowania leukocytoklastycznego zapalenia naczyń szacuje się na 20:100 000 [...]