Dr n. med. Oliwia Jakubowicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistą II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Przez lata związana byłam z Kliniką Dermatologii oraz z Zakładem Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W lutym 2012 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. „Analiza wyników badań serologicznych w kierunku kiły oraz wybranych problemów psychologicznych u chorych na kiłę w  materiale Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, której promotorem był Profesor Ryszard Żaba. Prowadziłam także wykłady ze studentami wydziału Lekarskiego II, Farmacji oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Jestem autorem ponad 50 publikacji wysoko punktowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe aktywnie uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz European Academy of Dermatology and Venerology (EADV). Od lat pełnię obowiązki lekarza sądowego z zakresu dermatologii i wenerologii przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.