Twardzina ograniczona (morphea)

Twardzina ograniczona to rzadka choroba skóry, rozpoczynająca się zwykle w [...]