Świerzb

Znacząco rośnie częstość występowania świerzbu we wszystkich grupach wiekowych. Wymienia się wiele przyczyn tego zjawiska m.in. znaczne przedłużenie długości życia, coraz częściej stosowane leczenie immunosupresyjne, […]