Wielopostaciowe osutki świetlne

Zmiany skórne w przebiegu wielopostaciowych osutek świetlnych (polymorphic light eruption) mają charakter rumieniowy, grudkowy oraz pęcherzykowy i dotyczą głównie okolic odsłoniętych. Czynnikiem wywołującym powstawanie zmian […]