Bielactwo nabyte

Bielactwo nabyte występuje z jednakową częstością u obu płci i [...]