APPOINTMENT HOURS FOR THE DERMATOLOGIST

MONDAY

10am – 7pm

TUESDAY

11am – 6pm

WEDNESDAY

11am – 6pm

THURSDAY

11am – 6pm

FRIDAY

11am – 6pm

TEL 795 177 794

As a specialist dermatologist, I focus on the treatment of the following skin diseases:

 • acne vulgaris, teenage acne,
 • acne rosacea,
 • eczema, contact dermatitis,
 • atopic dermatitis,
 • seborrhoeic dermatitis,
 • dandruff,
 • bacterial skin diseases (such as folliculitis, furuncle, impetigo, erysipelas, contagious pustular dermatitis, erythrasma, Lyme disease),
 • scalp ringworm, foot ringworm, hand ringworm, nail ringworm,
 • tinea versicolor,
 • baldness, spot baldness, male pattern baldness, female pattern baldness,
 • hair loss,
 • head lice,
 • viral skin diseases (such as herpes, herpes zoster, chickenpox, viral warts),
 • erythema nodosum,
 • lichen planus,
 • pityriasis rosea Gibert,
 • urticaria,
 • angioedema,
 • drug eruption, drug allergy,
 • allergic contact dermatitis,
 • occupational eczema,
 • photodermatitis (such as polymorphic light eruption, light urticaria, phototoxic and photoallergic reactions),
 • seborrhoea,
 • psoriasis,
 • vitiligo,
 • scars,
 • seborrhoeic warts,
 • infectious skin diseases,
 • anogenital warts,
 • burns,
 • autoimmune diseases,
 • diagnosis and evaluation of pigmented nevi (moles), acrochorda, haemangiomas,
 • scleroderma, lupus erythematosus,
 • stretch marks,
 • ulcers, lower extremity ulcers.

W gabinecie wykonuję także zabiegi dermatologiczne, takie jak:

Kriochirurgia (usuwanie zmian ciekłym azotem)

usuwanie brodawek wirusowych, włókniaków miękkich, brodawek łojotokowych, przerośniętych gruczołów łojowych i innych zmian skórnych po uprzednim ich zbadaniu.

Elektrochirurgia (usuwanie zmian prądem)

usuwanie włókniaków miękkich, naczyniaków rubinowych, teleangiektazji na twarzy i szyi oraz innych zmian po uprzednim ich zbadaniu.

Zabiegi z wykorzystaniem Plasma iq

usuwanie włókniaków miękkich w trudnych anatomicznie lokalizacjach np. linia rzęs, usuwanie innych zmian skórnych po uprzednim ich zbadaniu.

Make an appointment by phone (795 177 794) or via the contact form