Co to jest stopa cukrzycowa

Stopa cukrzycowa to jedno z przewlekłych powikłań cukrzycy, mogące występować u chorych na cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2, które w krótkim czasie może doprowadzić do ciężkiego inwalidztwa. Według danych epidemiologicznych opublikowanych w raporcie „Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce. Edycja 2014” liczbę chorych na cukrzycę w Polsce szacuje się na 3 mln. Niemal 848 tys. osób, czyli ponad 25% Polaków dotkniętych tą chorobą to chorzy z nierozpoznaną cukrzycą, które często latami żyją w nieświadomości choroby, a ta stopniowo wyniszcza ich nerki, oczy, naczynia krwionośne oraz nerwy. To właśnie w tej grupie, z powodu braku jakiegokolwiek leczenia przeciwcukrzycowego, szczególnie wysokie jest ryzyko powikłań. Cukrzycę uważa się za epidemię XXI wieku. Zgodnie z prognozami liczba chorych na cukrzycę na świecie w 2025 roku osiągnie 333 miliony. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia „zespół stopy cukrzycowej” oznacza obecność infekcji, owrzodzenia (rany), destrukcji głębokich tkanek z obecnością cech neuropatii oraz niedokrwienia o różnym stopniu zaawansowania. Ryzyko powstania owrzodzenia w ciągu całego życia chorego na cukrzycę wynosi 12– –25%, a prawdopodobieństwo amputacji u pacjentów z cukrzycą jest aż 30–40 razy wyższe niż u osób bez cukrzycy.

 

Obraz kliniczny

Klinicznie stopa cukrzycowa to owrzodzenie, czyli płytkie lub głębokie przerwanie ciągłości skóry, zlokalizowane najczęściej na części podeszwowej stopy, rzadziej na części grzbietowej stopy. Skóra jest przesuszona i złuszcza się. Zmiany skórne lokalizują się najczęściej na skórze śródstopia, na pięcie lub na grzbietach palców. Owrzodzenia stopy cukrzycowej są szczególnie narażone na zakażenia, które mogą się bardzo szybko rozprzestrzeniać. U chorych z cukrzycą proces gojenia się rany jest spowolniony co może skutkować rozwojem zakażenia lub zgorzeli, która potencjalnie może doprowadzić do amputacji części kończyny.