Erythema dyschromicum perstans (Ashy dermatosis) to schorzenie dermatologiczne występujące stosunkowo rzadko. Najwięcej przypadków choroby odnotowuje się w Meksyku.

Przyczyna powstania zmian skórnych nie została do końca poznana. Dotychczas nie udało się rozstrzygnąć czy schorzenie to jest pierwotną zapalną chorobą skóry z wyraźnie zaznaczonym etapem pozapalnym czy też jest to końcowy etap różnorodnych chorób skóry, włącznie z liszajem płaskim.

W początkowej fazie schorzenia w obrazie klinicznym stwierdza się obecność szaroniebieskich plam z delikatnym rumieniem na obwodzie. Najczęściej zmiany chorobowe lokalizują się w obrębie skóry pleców, rzadziej mogą zajmować twarz, szyję, klatkę piersiową a nawet ramiona. Zmiany nie sprawiają żadnych dolegliwości subiektywnych. Z czasem zmiany skórne stają się płaskie o zabarwieniu szaroniebieskim lub popielatym i są nieostro odgraniczone od skóry zdrowej. Zmiany są stosunkowo trwałe.

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić m.in. rumień trwały.

Leczenie jest bardzo trudne i na ogół nieskuteczne.