U około 3-10% pacjentów z rakiem występują przerzuty do skóry. Obecność tych przerzutów jest oznaką poważnego rokowania. Przerzuty do skóry mogą pojawić się jako pierwszy objaw guza, pierwszy objaw inwazji guza z pierwotnego narządu lub mogą stanowić objaw nawrotu wcześniej leczonego guza.

Przerzuty do skóry najczęściej występują w przypadku następujących nowotworów:

– u kobiet: czerniak, rak piersi;

– u mężczyzn: czerniak, rak płuc, rak jelita grubego.

Możliwe są trzy sposoby szerzenia guzów złośliwych do skóry: przez kontakt bezpośredni, droga krwionośna oraz droga limfatyczna.

Przerzuty nowotworowe do skóry zazwyczaj nie mają swoistych cech klinicznych. W typowych przypadkach w obrazie klinicznym stwierdza się obecność pojedynczego lub mnogich guzków w kolorze skóry, które mogą się lokalizować podskórnie, najczęściej zajmując jednocześnie skórę i tkankę tłuszczową. Lokalizacja zmian przerzutowych może stanowić wskazówkę odnośnie ogniska pierwotnego. W przypadku czerniaka przerzuty mogą dotyczyć węzłów chłonnych lub w wyniku rozsiewu droga krwi, drobnymi ciemnymi grudkami i guzami może być pokryta skóra całego ciała. Rak piersi z kolei zazwyczaj szerzy się na skórę klatki piersiowej, pleców lub głowy i szyi. Generalnie w przypadku raka piersi przerzuty rzadko występują poniżej poziomu piersi. Rak nerki najczęściej szerzy się na skórę głowy i szyi, natomiast rak płuc na skórę klatki piersiowej. Przerzuty guzów jelit najczęściej dotyczą skóry brzucha lub dolnej części pleców, z kolei guzy jajnika najczęściej szarzą się na skórę okolicy krocza. Nowotwory jamy ustnej i górnych dróg oddechowych szerzą się na skórę górnej części klatki piersiowej i karku.