Kłykciny kończyste olbrzymie, czyli guzy Buschke-Lӧwensteina to schorzenie wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (najczęściej HPV-6 lub HPV-1, rzadziej HPV-16, HPV-18 lub HPV-54). Zgodnie z klasyfikacją WHO zmiany zaliczane są do nowotworów brzegu odbytu. Początkowo są to małe brodawki występujące na prąciu lub w okolicy odbytu, które mogą na początku odpowiadać na leczenie, ale z czasem nawracają i stopniowo się rozprzestrzeniają. Z biegiem czasu przeobrażają się w duże (zwykle powyżej 10 cm średnicy), o pofałdowanej powierzchni guzy. Zmiany na ogół rosną powoli, przez parę lat. Przerzuty wykazują miejscową złośliwość.

Po wielu latach może dochodzić do inwazyjnego rozrostu zmian, czego wynikiem jest szybko rozszerzający się i bardzo bolesny guz. Zdarza się, że zmiany na prąciu mogą penetrować do napletka (efekt dziurki od guzika) lub nawet do ciał naczyniowych.

Czynnikami ryzyka powstania zmian jest zakażenie wirusem HIV, zachowania homoseksulane, immunosupresja, choroby obniżające odporność (np. cukrzyca, przewlekły alkoholizm).

Rozpoznanie zmian opiera się na wywiadzie, badaniu klinicznym, histologicznym, badaniach endoskopowych oraz badaniach obrazowych.

Skuteczne leczenie kłykcin olbrzymich to wycięcie chirurgiczne, z kontrolą marginesów zmiany.