Kępki żółte (xantomatosis) to żółtawe guzki rozmaitego kształtu i wielkości, powstające w wyniku pochłaniania lipidów przez makrofagi.
Kępki żółte występują w kilku odmianach klinicznych:
– kępki żółte powiek: są to płasko-wyniosłe, miękkie guzy o żółtawym zabarwieniu.
– kępki żółte guzkowe: kopulaste guzy o zabarwieniu żółto-różowym, osiągające nieraz duże rozmiary; zmiany te umiejscowione są zwykle symetrycznie nad dużymi stawami, na rękach i stopach lub na pośladkach.
– kępki żółte wysiewne: to drobne, żółtawe guzki, rozsiane zwykle na pośladkach i wyprostnych powierzchniach kończyn; zmiany powstają nagle.
– kępki żółte linijne dłoni: to linijne, żółtawe przebarwienia umiejscowione na dłoniach, głównie w fałdach.
– kępki żółte ścięgien: zmiany te najczęściej lokalizują się w obrębie ścięgna Achillesa i na wyprostnych pow. palców rąk.
– kępki żółte zlewne: to zmiany związane z gammopatiami i złośliwymi procesami proliferacyjnymi , zmiany lokalizują się głównie w fałdach.
Przebieg i rokowanie uzależnione jest od zajęcia narządów wewnętrznych i zmian metabolicznych.
W terapii należy uwzględnić dietę oraz leki zmniejszające poziom lipidów we krwi. Zmiany można usunąć za pomocą plasma iq lub laserów.