Trichomycosis axillaris to rzadkie schorzenie skóry wywołane przez bakterie Corynebacterium tenuis, które występują w dużej liczbie w dołach pachowych. Wśród czynników predysponujących do powstania zmian chorobowych wymienia się nadmierną potliwość i niewłaściwą higienę.

Rozpoznanie najczęściej stawiane jest już na podstawie charakterystycznego zapachu, zanim chory zdąży się rozebrać. W typowych przypadkach zjełczały kwaśny zapach wydobywa zarówno ze skóry pach, jak i z ubrań. Zapach powstaje wskutek metabolizowania przez bakterie androgenów i lipidów występujących w apokrynowym pocie do cuchnących składników.

W obrazie klinicznym stwierdza się obecność na włosach pachowych białożółtych, czerwonych lub czarnych matowych nawarstwień. Zmiany te rozciągają się na długość kilku centymetrów i są trudne do usunięcia. Bardzo rzadko schorzenie może dotyczyć także włosów łonowych lub innych włosów. Zmiany wykazują tendencję do przewlekłego przebiegu.

W celu potwierdzenia rozpoznania zaleca się wykonanie badania w lampie Wooda – obserwuje się wówczas charakterystyczne świecenie.