Ziarniniak basenowy to zmiana skórna rozwijająca się w miejscu urazu, otarcia skóry w wodzie, w której występuje Mycobacterium marinum. Prątki te występują w jeziorze Pontchartrain w Nowym Orleanie. Ponadto opisuje się niewielkie epidemie wśród osób korzystających z ogólnodostępnych basenów pływackich zaopatrywanych w wodę ze źródeł naturalnych lub niedostatecznie chlorowaną. Na zakażenie narażone są osoby zajmujące się akwariami z podgrzewaną wodą.

Mycobacterium marinum może występować wszędzie a najlepiej rośnie w temperaturze 20-33 stopnie C.

Do zakażenia dochodzi w miejscu urazu. Po okresie wylęgania, który wynosi 2-4 tygodnie, pojawia się pojedynczy sinoczerwony guzek, nierzadko o brodawkowatej powierzchni. Zmiana zwykle osiąga rozmiar 1-2 cm i może ulegać owrzodzeniu. Najczęstsza lokalizacja zmian to dłonie, rzadziej stopy, łokcie i kolana. W rzadkich przypadkach zmianom skórnym może towarzyszyć powiększenie węzłów chłonnych.

W celu potwierdzenia rozpoznania zaleca się wykonanie biopsji ze zmiany chorobowej. Rozmazy i zeskrobiny raczej nie są przydatne.

W terapii stosuje się najczęściej antybiotyki doustne.