Zespół rękawiczkowo-skarpetkowy to bardzo charakterystyczne zmiany skórne, występujące przede wszystkim u młodych dorosłych.

W obrazie klinicznym schorzenia stwierdza się występowanie licznych, drobnych (średnica ok 1-3 mm), swędzących grudek barwy czerwonej. Zmiany lokalizują się na skórze w miejscach przykrytych przez rękawiczkę i skarpetkę. Po 1-2 dniach zmiany zlewają się ze sobą, tworząc ogniska rumieniowo-obrzękowe. Mogą też występować plamiste wykwity krwotoczne. Zmianom skórnym zwykle towarzyszy gorączka, złe samopoczucie, bóle stawowe oraz powiększenie węzłów chłonnych. U części pacjentów mogą współwystępować zmiany w jamie ustnej, pod postacią nadżerek i wybroczyn.

Uważa się, że przyczynę choroby stanowi wirus. Najczęściej u pacjentów wykrywa się parwowirus B19, ale nie wyklucza się także udziału innych wirusów takich jak: wirus odry, HHV6, zapalenia wątroby typu B.

W diagnostyce różnicowej należy wykluczyć między innymi: rumień wielopostaciowy, plamicę Henocha-Schoenleina czy też posocznicę o etiologii meningokokowej.