Zanokcica (paronychia) rozwija się w przypadku uszkodzenia oskórka lub bocznych wałów paznokciowych, co umożliwia wniknięcie mikroorganizmów. Uszkodzenie może prowadzić do ostrej lub przewlekłej infekcji. Najczęściej czynnikiem etiologicznym w przypadku infekcji ostrej jest gronkowiec złocisty, natomiast w przypadku zmian przewlekłych – Candida albicans.

W obrazie klinicznym stwierdza się rumień i obrzęk. Może występować sączenie treści ropnej oraz mogą tworzyć się strupy. Zazwyczaj zmianom towarzyszy bolesność bocznej i proksymalnej części wału paznokciowego.

W celu identyfikacji czynnika chorobotwórczego i włączenia skutecznego leczenia zaleca się pobranie materiału do badania bakteriologicznego i mikologicznego.

W różnicowaniu należy uwzględnić przede wszystkim opryszczkowate zapalenie wału paznokciowego.

W terapii znajdują zastosowanie drenaż i miejscowe leki odkażające. Niekiedy należy dołączyć doustne antybiotyki o szerokim spektrum działania.