Niesztowica (ecthyma) to choroba bakteryjna skóry, najczęściej występująca u osób z niedostateczną higieną lub z obniżoną odpornością. Czynnikiem etiologicznym schorzenia są paciorkowe grupy A lub gronkowiec złocisty.

Bakterie te wnikają do skóry w miejscu mikrourazów, dlatego wśród czynników predysponujących do rozwoju choroby wymienia się: atopowe zapalenie skóry, świerzb, zakażenia wywołane przez inne stawonogi, przewlekłą niewydolność żylną i ospę wietrzną. Często niesztowica spotykana jest u turystów wracających z egzotycznych wakacji oraz u osób bezdomnych. Inną grupę pacjentów stanowią dzieci, zwłaszcza żyjące w krajach tropikalnych.

Początkowo w przebiegu niesztowicy pojawia się krosta na rumieniowym podłożu. Zmiana skórna wykazuje tendencję do penetracji w głąb i szybka uszkadza skórę właściwą prowadząc do powstania owrzodzenia. Dno owrzodzenia pokrywa się grubym, żółtoszarym strupem. Zmiany skórne najczęściej lokalizują się w obrębie podudzi. Nierzadko towarzyszy im zapalenie naczyń chłonnych i powiększenie węzłów chłonnych. Przebieg schorzenia jest przewlekły,a po ustąpieniu zmian skórnych pozostają blizny. Wtórnym powikłaniem niesztowicy może być kłębuszkowe zapalenie nerek.

W różnicowaniu niesztowicy należy uwzględnić: owrzodzenia podudzi, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, rumień stwardniały, kiłę, skórną postać błonicy.

Podstawę leczenia schorzenia stanowią antybiotyki.