Postępująca plamica barwnikowa (choroba Schamberga) to najbardziej powszechna krwotoczna dermatoza barwnikowa i prawdopodobnie jedna z najczęściej występujących plamic. Zmiany chorobowe dotyczą głównie osób dorosłych. Początkowo w przebiegu choroby pojawiają się czerwonobrązowe, nieregularne plamki różnej wielkości, na których obwodzie układają się drobne wybroczyny. Ten charakterystyczny obraz zmian skórnych określa się jako plamki pieprzu Cayenne. Zmiany skórne w przebiegu tej plamicy z czasem przybierają barwę żółtobrązową, może dochodzić także do miejscowych zaników skóry. Stale pojawiają się też nowe zmiany, dzięki czemu obserwuje się współwystępowanie zmian na różnym etapie ich etapie ich ewolucji. Zmiany lokalizują się symetrycznie na przednich powierzchniach podudzi, czasami szerzą się na uda, tułów, rzadziej na ramiona.

Wśród odmian postępującej plamicy barwnikowej wymienić należy: plamicę obrączkowatą teleangiektyczną, liszajowate plamicze zapalenie skóry oraz plamicę wypryskopodobną. Częstym zjawiskiem jest nakładanie się na siebie obrazów klinicznych różnych odmian choroby.

W celu potwierdzenia choroby można wykonać badanie histopatologiczne wycinka skóry. W obrazie histopatologicznym widoczne są okołonaczyniowe nacieki limfocytowe, którym towarzyszą wynaczynienia krwi. W bardziej zaawansowanym stadium choroby typowe jest występowanie złogów hemosyderyny.