Rogowiec dłoni i stóp epidermolityczny (choroba Unny-Thosta) to najczęściej spotykana postać rogowca dłoni i podeszew. Częstość występowania schorzenia wynosi 1:100 000. Za powstawanie charakterystycznych zmian chorobowych odpowiadają mutacje w keratynie 1 i 9.

W obrazie klinicznym stwierdza się obecność rozlanych, obustronnych, symetrycznych żółtowowoskowych blaszek pokrywających skórę dłoni i podeszew. Zmiany w typowych przypadkach zachodzą na boczne powierzchnie dłoni i podeszew. Grzbietowa powierzchnia dłoni i stóp jest prawie całkowicie wolna od zmian chorobowych. Często skóra w obrębie zmian pęka, tworząc głębokie i bolesne szczeliny. Na obrzeżu zmian stwierdza się obecność zmian rumieniowych, w których obrębie mogą powstawać pęcherze. Schorzeniu może towarzyszyć nadpotliwość. Częściej współwystępują zakażenia grzybicze.

W różnicowaniu należy uwzględnić inne postacie rogowca, rybią łuskę pęcherzową Siemensa oraz erytrodermię ichtiotyczną pęcherzową Brocqa.

Podstawą leczenia jest mechaniczne usuwanie zrogowaceń i nawilżanie. Należy unikać ogólnego leczenia retinoidami, z uwagi na ryzyko powstania bolesnych nadżerek i pęcherzy.