Jedną z najczęściej występujących niepożądanych reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leków jest wysypka plamisto-grudkowa. Mechanizm tej reakcji nie został do końca poznany, chociaż podejrzewa się że większość osutek jest spowodowana nadwrażliwością opóźnioną. Wśród leków najczęściej wywołujących osutki plamisto-grudkowe należy wymienić: penicyliny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, sulfonamidy, allopurinol, fenytoinę i karbamazepinę.

Obraz kliniczny osutek polekowych jest niezwykle zróżnicowany. Najczęściej jako pierwszy pojawia się obrzęk, a następnie grudki i plamy. Zmiany chorobowe są na ogół symetryczne. Lokalizują się przede wszystkim na skórze tułowia oraz na wyprostnych powierzchniach kończyn. Zwykle skóra twarzy jest wolna od zmian chorobowych. Objawom skórnym towarzyszy świąd, gorączka a w badaniach laboratoryjnych – eozynofilia.

U chorych uczulonych zmiany skórne pojawiają się po 2-3 dniach, a u chorych nieuczulonych po 9-10 dniach stosowania leków. W przypadku penicylin osutki pojawiają się zwykle w ciągu 2 tygodni od pierwszego zastosowania leku.

Kolejną powszechnie spotykaną skórną reakcją polekową jest pokrzywka. Leki, najczęściej wywołujące pokrzywkę to: aspiryna, penicylina, sulfonamidy, środki kontrastowe oraz antagoniści TNFα.

Podstawę leczenia stanowi wyeliminowanie czynnika sprawczego. Ponadto zastosowanie znajduje szereg leków ogólnych oraz miejscowych. W każdym przypadku należy zgłosić się do lekarza by ten przeprowadził odpowiednią diagnostykę oraz leczenie.