Zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis (serotypy D-K) należy do najczęstszych niewirusowych zakażeń przenoszonych drogą kontaktów płciowych. Na całym świecie liczba zachorowań wielokrotnie przewyższa liczbę zachorowań na rzeżączkę. Szczyt zachorowań przypada na okres pomiędzy 21. a 25. rokiem życia. Blisko 75% zakażeń dotyczy osób poniżej 30. roku życia. Wśród czynników ryzyka zachorowania, podobnie jak w przypadku innych chorób przenoszonych drogą płciową, wymienia się: dużą liczbę i częste zmiany partnerów seksualnych, uprawiane lub korzystanie z komercyjnych usług seksualnych, wczesną inicjację seksualną, przebyte wcześniej zachorowania na tę i inne choroby przenoszone drogą płciową oraz nieużywanie prezerwatyw. Według danych udostępnionych przez warszawski Instytut Wenerologii pacjenci z zakażeniem chlamydialnym w porównaniu do chorych na rzeżączkę, częściej mają wyższe wykształcenie oraz wyższą pozycję socjoekonomiczną.

Typy serologiczne D do K Chlamydia trachomatis mogą powodować zakażenia dolnych odcinków dróg moczowo-płciowych. U kobiet także zapalenia błony śluzowej macicy lub zapalenia przydatków, natomiast w przypadku mężczyzn – zapalenie najądrzy lub gruczołu krokowego. U niemowląt Chlamydia trachomatis (D-K) może być przyczyną zapalenia spojówek lub zapalenia płuc.

W wielu przypadkach infekcja przebiega bezobjawowo. W przypadku zakażenia układu moczowo-płciowego u mężczyzn do typowych objawów należy śluzowo-ropny wyciek z cewki moczowej i bolesne oddawanie moczu, w badaniu stwierdza się dyskretne zaczerwienienie ujścia cewki. Okres inkubacji infekcji to 10-20 dni. U około 30% mężczyzn zakażenie przebiega bezobjawowo. W przypadku kobiet najczęściej występującym objawem jest nasilona wydzielina z pochwy, ból podczas oddawania moczu, krwawienie z pochwy i krwawienie po stosunku. Około 50% stanowią infekcje bezobjawowe.

Z uwagi na często obserwowany bezobjawowy przebieg infekcji postawienie prawidłowej diagnozy jest niezwykle trudne – warto w tym aspekcie zaufać doświadczonemu wenerologowi gdyż nieleczona zakażenie Chlamydia trachomatis może mieć bardzo poważne następstwa.