Paznokcie to stwardniałe przydatki skóry, składające się z macierzy, płytki paznokciowej, łożyska i otaczającej skóry. Rozwijają się one ze specjalnego nabłonka pomiędzy 9. a 20. tygodniem życia płodowego. Macierz jest miejscem wzrostu płytki paznokciowej i znajduje się nieco poniżej bliższego wału paznokciowego. Złuszczanie płytek paznokciowych oznacza ich oddzielanie od macierzy i bliższego odcinka łożyska paznokcia. Proces ten w wielu przypadkach prowadzi do całkowitej utraty płytki paznokciowej.

Można wyróżnić szereg przyczyn prowadzących do złuszczania płytek paznokciowych. Do najważniejszych należą zły stan odżywienia, ostre choroby gorączkowe (w tym głównie zakażenia wirusowe), nasilone odczyny polekowe, uogólniony stan zapalny skóry (erytrodermia), liszaj płaski, autoimmunologiczne choroby pęcherzowe, reakcje fototoksyczne oraz zaburzenia krążenia obwodowego. W przypadku gdy proces ograniczony jest do jednego paznokcia należy brać pod uwagę ewentualny uraz, zanokcicę oraz działanie promieniowania jonizującego. W praktyce najczęstszą przyczynę stanowi uraz.

U większości pacjentów, po ustaleniu i eliminacji przyczyny choroby, udaje się uzyskać odrost płytki paznokciowej. Często odrastające paznokcie cechują się nieprawidłowym wyglądem i wzrostem. Brak odrostu płytki paznokciowej może wystąpić w przypadku stałe powtarzających się urazów lub w przypadku zaburzenia krążenia obwodowego. Zawsze warto zgłosić się do lekarza aby poszukać przyczyny i ustalić postępowanie terapeutyczne.