Włókniaki miękkie stanowią częsty defekt estetyczny. Pojedyncze zmiany mają najczęściej kolor skóry, są uszypułowane, miękkie, kształtu workowatego a ich wielość waha się od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów. Mnogie, kilkumilimetrowe zmiany, spotykane są znacznie częściej i występują na bocznych powierzchniach szyi, karku, w dołach pachowych, pachwinach oraz w okolicy podpiersiowej. Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy obecnością licznych włókniaków miękkich a polipowatością przewodu pokarmowego, co jednak nie zostało do końca potwierdzone. W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę nerwiakowłókniakowatość oraz obecność znamienia skórnego. Zmiany, w zależności od wielkości, można usuwać różnymi metodami. W przypadku większych, pojedynczych często zaleca się usunięcie chirurgiczne. Gdy zmian jest dużo i są one drobne można wybierać pomiędzy różnymi metodami destrukcji jak na przykład kriochirurgia, elektrochirurgia czy laseroterapia.