W ostatnich latach odnotowuje się zwiększenie częstości występowania zakażeń grzybiczych skóry oraz jej przydatków, czyli włosów i paznokci. Według danych epidemiologicznych częstość występowania zakażeń grzybiczych w populacji ogólnej sięga nawet do 40%. Wśród czynników predysponujących do rozwoju zakażeń grzybiczych wymienia się czynniki wrodzone, takie jak zaburzenia odporności immunologicznej, obniżenie aktywności granulocytów, czy nieprawidłowy stosunek limfocytów T4/T8. Szczególną grupę pacjentów, cechującą się zwiększoną predyspozycją do infekcji dermatofitami stanowią osoby ze skazą atopową. W grupie czynników wrodzonych wymienia się także endokrynopatie i cukrzycę. Ponadto wśród czynników nabytych należy wymienić różne urazy, obwodowe choroby naczyń oraz kolagenozy. Do wzrostu częstości zakażeń grzybiczych przyczynia się także intensywny rozwój transplantologii, kardiochirurgii i intensywnej opieki medycznej oraz wprowadzenie do leczenia i powszechne stosowanie wielu leków, takich jak cytostatyki, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy oraz antybiotyki o szerokim spektrum działania. Według danych epidemiologicznych, infekcje grzybicze częściej dotykają mężczyzn. Do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowania zalicza się także noworodki oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Do zakażenia dochodzi najczęściej w następstwie bezpośredniej ekspozycji na łuski naskórka, mikroskopijne fragmenty paznokci i włosy osób zakażonych, które podczas czynności manualnych, tarcia i drapania rozsiewane są do otoczenia. W tych drobnych cząstkach zawarte są duże ilości zarodników, które cechują się znaczną odpornością na działanie czynników zewnętrznych, dzięki czemu są one zdolne przeżyć nawet do 2 lat. Szczególnie często do zakażenia dochodzi na basenach, w klubach sportowych, hotelach, internatach, sanatoriach i innych miejscach użyteczności publicznej. Rozwojowi infekcji sprzyja przerwanie ciągłości warstwy rogowej naskórka. Zakażenie grzybicze mogą być także przenoszone na ludzi ze zwierząt domowych, takich jak psy, koty, świnki morskie czy chomiki. Do zakażenia może dochodzić także w sposób pośredni w wyniku kontaktu z zarodnikami grzybów bytującymi w dywanach, matach kąpielowych, ubraniach czy grzebieniach. Szerzeniu się infekcji rodzinnych sprzyja używanie wspólnych ręczników oraz obuwia.